Goda kärl i
Vellinge kommun

Det finns många goda skäl att införa fyrfackskärl. Men egentligen räcker det med två: det är det bästa sättet att minska hushållsavfallet, och det blir enklare för dig att sortera rätt. De är redan på plats i de flesta skånska kommuner. Nu är det vår tur!

Moderna fyrfackskärl

Under våren 2021 börjar Vellinge kommun införa fyrfackskärl i hela kommunen. Det innebär att du som är villa- eller fritidshusägare kan källsortera det mesta av ditt avfall hemma i stället för att behöva åka till återvinningsstationen. I samband med bytet till de nya kärlen tar Ohlssons över som ansvarig avfallsentreprenör i kommunen.

Det är mycket som kan vara viktigt för dig att ha koll på både inför, under och efter bytet. För att göra det enkelt har vi samlat viktig information på den här sidan.

Bild på ett fyrfackskärl.

Aktuellt

Införandet av fyrfackskärlen kommer pågå under en längre tid. Du får information som rör ditt hushåll eller område direkt i brevlådan.

Punkter som illustrerar processen för byte av kärl. Punkter som illustrerar processen för byte av kärl. Punkter som illustrerar processen för byte av kärl.
Karta som illustrerar tidsplanen för byte av kärl.
Tidplan för byte av kärl

De nya kärlen börjar rullas ut successivt i mitten av april 2021. I god tid innan det är dags för just dina sopkärl får ditt hushåll ett brev. Där står detaljerad information om när bytet sker hos dig, hur du använder fyrfackskärlen och aktuella tömningstider.

april – maj
 • Hököpinge
 • Gessie Villastad
 • V. Ingelstad
 • Räng
 • S. Håslöv
 • Vellinge
 • Ö. Grevie
aug – sept
 • Skanör
 • Falsterbo
okt – nov
 • Höllviken

Förbered plats
för dina kärl

Vellinge kommun har tagit fram en broschyr med tips och idéer för hur du kan skapa rum för fyrfackskärlen på din tomt. Lösningarna varierar i stil och material, några är enkla att bygga och andra mer avancerade. Vi hoppas att du känner dig inspirerad av dem!

Guide
Illustration på hur kärlen ska placeras.

4 goda skäl till fyrfackskärl

 1. 1.Det är lätt att sortera rätt med fyrfackskärl. Du slipper åka till återvinningsstationen med dina förpackningar, tidningar och returpapper. Erfarenhet visar att sorteringen av avfall ökar markant om vi har nära till sorteringen, och närmare än så här går inte att komma!
 2. 2.Den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är mycket högre i kommuner med fastighetsnära insamlingssystem. Störst mängd samlas in i kommuner med fyrfackssystem.
 3. 3.I de kommuner som har infört fyrfackskärl har återvinningen av förpackningsmaterial ökat med ungefär 50%. Samtidigt har mängden totalt restavfall minskat.
 4. 4.Statistik från Avfall Sverige visar att de kommuner i Skåne och Blekinge som infört fyrfackskärl har högst kundnöjdhet när det gäller insamlingen av avfall. 91% av villaägarna i dessa kommuner är nöjda med fyrfackskärlen.

Om fyrfackskärlen

Du kan tänka på fyrfackskärlen som en egen återvinningsstation i lagom storlek precis utanför din dörr. I de totalt åtta facken sorterar du matavfall, restavfall, tidningar, färgat och ofärgat glas, papper, metall och plast. När det är dags för tömning behöver du bara placera dina kärl med handtagen utåt vid tomtgränsen.

En bild på två stycken fyrfackskärl.
Storlek

Mått Bredd: 77 cm
Djup: 81 cm
Höjd: 111 cm
Volym 2 x 370 liter
Total yta 2 kvm (båda kärlen)

Kärlen
Kärl 1
Matavfall: 120 liter
Restavfall: 160 liter
Tidningar: 60 liter
Färgat glas: 30 liter
Kärl 2
Papper: 140 liter
Metall: 45 liter
Plast: 140 liter
Ofärgat glas: 45 liter
Placering
 • Ställ kärlen vid din tomtgräns.
 • Max 2 meter från tomtgränsen för lägsta taxa.
 • Tänk på framkomligheten, inga buskage eller träd i vägen.
 • Fast yta under kärlen och på dragvägen till tomtgränsen.
 • Handtagen ut mot vägen på tömningsdagen.

I Vellinge kommun slängdes
191kg
restavfall per person under 2019.*

Genomsnitssvensken slängde 169 kg restavfall.

*Beräknat på fastighetsnära insamling

Nu ska vi bli bättre!
Två stycken yrfackskärl ovanifrån.

Lilla sorteringsguiden

När du sorterar rätt kan ditt avfall bli till nya produkter. Dina gamla tidningar kan till exempel användas till att göra nya tidningar, och dina aluminiumburkar kan återvinnas hur många gånger som helst utan att materialets kvalitet försämras.

I samband med att du får dina nya kärl skickar vi ut en fullständig sorteringsguide med tips och saker att tänka på när du sorterar.

Tidningar

Allt som går att bläddra i. Tidningar, reklam, kataloger, pocketböcker och pappersark.

Pappersförpackningar

Kartonger, omslagspapper, tvättmedelspaket, pappersmuggar och papperskassar. Tömda och ihopvikta.

Plast

Mjuka och hårda tömda plastpåsar, plastfolie, sugrör, frigolit, säckar, dunkar, burkar, flaskor och andra förpackningar av plast.

Metall

Tömda konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, metallock, kapsyler, värmeljuskoppar.

Färgat glas

Tömda burkar och flaskor av färgat glas.

Ofärgat glas

Tömda burkar och flaskor av ofärgat glas.

Matavfall

Matrester, tillagade eller råa, även kött, fisk och ben. Frukt- och grönsaksskal, kaffesump inklusive filter och tepåsar.

Restavfall

Restavfall är det avfall som blir över efter att du sorterat ditt avfall, kuvert, blöjor, bindor, keramik, disktrasor, tuggummi, fimpar, snus, kattsand och dammsugarpåsar.

Kärl 1
Kärl 2
Handtagen utåt på tömningsdagen
Ohlssons fyrfacksbil tömmer ett sopkärl.

En hälsning från Ohlssons

Det är vi på Ohlssons som kommer och hämtar ditt avfall på uppdrag av Vellinge kommun. Vi är glada över att kommunen valt att införa fyrfackskärl. Det är toppen av flera anledningar. Mycket av det som slängs i hushållssoporna skulle egentligen kunna återvinnas. Med fyrfackskärl blir det enklare att sortera och fler kan återvinna noggrannare. Det blir dessutom smidigare för dig som bor i kommunen att kunna sortera direkt utanför dörren. Våra Ohlssonsröda fyrfacksbilar kommer sedan och hämtar avfallet istället för att du ska behöva köra till en återvinningsstation.

Tillsammans med er invånare ser vi fram emot att göra kommunen mer hållbar!

För dig som är sommarboende

Du som är sommarboende kommer ett få särskilt utskick till din hemadress när det är dags för ditt område att ställa ut era gamla kärl. Tänk på att du behöver be någon hjälpa dig ställa ut tunnan om du inte är på plats.

Det kan vara särskilt intressant för dig att dela kärl med din granne. Läs mer och ansök om att dela kärl på vellinge.se.

Vanliga frågor & svar

Filter:
Kan jag lägga dricksglas i glasåtervinningen?

Nej, dricksglas är ingen förpackning. De har även en annan glaskvalitet. Blandas glaskvaliteterna försämras möjligheterna att återvinna glaset. Dricksglas läggs i soppåsen eller lämnas till kommunens återvinningscentral.

Ska jag sortera el-proppar (säkringar)?

Nej, proppar från vanliga elskåp i hushåll ska läggas i soppåsen.

Kan jag sortera omslagspapper och kvitton för återvinning?

Ja och nej. Omslagspapper sorteras som en pappersförpackning. Kvitton slängs i vanliga soporna som restavfall.

Kan jag lägga kuvert i pappersinsamlingen?

Nej. Limmet på kuverten är det största problemet. Det löses inte upp i processen i pappersbruket utan klumpar ihop sig. Det resulterar i sämre papperskvalitet. Samma sak gäller Post It-lappar. Om du i stället lägger kuvert och liknande i soppåsen kan det istället energiåtervinnas.

Ska man slänga nagellack och hårspray i restavfall?

Nej, gammalt nagellack och sprayburkar är farligt avfall och ska lämnas på särskilda insamlingsställen.

Kan man lägga vanligt skrivpapper i tidningsåtervinningen?

Det går bra att lämna mindre mängder vanligt skrivpapper i tidningsåtervinningen.

Är inte transporterna av allt avfall för återvinning ett problem?

Återvinning av förpackningar är miljömässigt bra, det sparas både energi och material. Den miljöbelastning som uppstår av extra transporter motiveras istället av de miljövinster som uppnås.

Är det verkligen miljövänligt att diska förpackningar för återvinning?

Förpackningarna behöver inte vara rena för att kunna återvinnas. Om du tycker de är kladdiga, skölj med kallt vatten. Ur miljösynpunkt är det fortfarande en miljövinst att sortera och lämna förpackningarna till återvinning även om man sköljer ur eller diskar noggrant.

Jag har hört att allt avfall ändå blandas och eldas upp, stämmer det?

Nej. Alla olika sorters avfall skickas till återvinning var för sig. Var därför noga med att rätt material hamnar i rätt fack i kärlet.

Kommer jag fortfarande kunna betala via autogiro?

Ja, det kommer fortfarande att finnas möjlighet att betala via autogiro.

Kommer jag fortfarande kunna ha e-faktura?

Ja, det kommer fortfarande att finnas möjlighet att betala via e-faktura.

När kommer min faktura?

Det blir ingen förändring utan fakturan fortsätter att komma under samma perioder som tidigare.

Kan jag fortfarande ha ett kärl för trädgårdsavfall?

Ja. Om du har ett kärl för trädgårdsavfall idag och vill fortsätta med det löper abonnemanget på som vanligt. Har du inget kärl för trädgårdsavfall men skulle vilja ha det så kontaktar du Vellinge Direkt på 040-42 50 00 eller vellinge.kommun@vellinge.se.

Jag bor i en bostadsrätt, kommer vi också att få fyrfackskärl?

Nej, fyrfackskärl erbjuds endast till villahushåll. Det finns andra lösningar för flerfamiljshushåll.

Hur delar jag abonnemang med grannen?

Fastigheter som delar tomtgräns eller ligger mittemot varandra på gatan kan dela abonnemang. Det får inte vara någon fastighet emellan dem. Båda fastigheterna betalar grundavgiften och delar på tömningskostnaden. Fyll i en ansökan via e-tjänster eller kontakta Vellinge Direkt på 040-42 50 00 eller vellinge.kommun@vellinge.se.

Vad händer om jag inte sorterat rätt?

Om du inte sorterat ditt avfall i rätt fack kommer kärlen inte att tömmas. Materialet i respektive fack töms i motsvarande fack i bilen. Materialet blir till nya produkter och detta ska vara rent från andra material för att processen ska fungera.

Vad händer om jag glömt dra ut kärlen till tomtgränsen?

Om dina kärl står mer än 2 meter från tomtgränsen (och du inte har beställt gångavstånd till ditt abonnemang) kommer de inte tömmas. Vill du ha tömt innan nästa ordinarie tömningsdag går det bra att beställa en extrahämtning (mot debitering enligt Vellinge kommuns avfallstaxa) via våra e-tjänster eller genom att kontakta Vellinge Direkt på 040-42 50 00 eller vellinge.kommun@vellinge.se.

Hur ofta kommer ni att tömma kärlen?

Kärl 1 töms varje vecka under perioden v 20–37 2021, sedan varannan vecka.

Kärl 2 töms var fjärde vecka.

Jag har alltid haft tömning måndagar jämn vecka, kan jag få fortsätta med det?

Vi kan inte garantera att du har kvar samma tömningsdag som tidigare då den nya entreprenören kommer lägga om körturerna. Nya tömningsdagar kommer att meddelas i samband med att vi byter ditt kärl.

När ska bytet vara klart?

Utsättning, montering och ombyggnad ska vara helt klart i slutet av 2021.

När kommer fyrfackskärlen till mitt område?
Får jag två helt nya kärl?

Ja.

Hur stora är facken?

Facken för respektive avfallsslag har följande storlek:

Matavfall: 120 liter
Restavfall: 160 liter
Tidningar: 60 liter
Förpackningar av färgat glas: 30 liter
Pappersförpackningar: 140 liter
Plastförpackningar: 140 liter
Metallförpackningar: 45 liter
Förpackningar av ofärgat glas: 45 liter

Hur ser fackindelningen ut?

Kärl 1
Restavfall, matavfall, förpackningar av färgat glas och tidningar

Kärl 2
Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och förpackningar av ofärgat glas.

Jag har redan byggt in mitt kärl. Hur gör jag nu?

Har ni inte möjlighet att bygga om er inhägnad så att de rymmer två kärl, så kan ni ha kärl 1 i inhägnaden (kärl 1 töms varannan vecka). Kärl 2 som töms en gång var fjärde vecka kan ni förvara någon annanstans och rulla fram på tömningsdagen.

Jag vill bygga in mina kärl. Hur stor yta behöver jag?

För att få plats med två stycken fyrfackskärl behöver du cirka 1x2 meters hårdgjord yta.

Hur stora är kärlen?

Ett kärl är 870 mm djupt, 1100 mm högt och 750 mm brett.